สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด

ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2552

วงเงิน อัตราดอกเบี้ย
3 ล้านบาทขี้นไป 3.5%
3 แสน-3 ล้านบาท 3.25%
น้อยกว่า 3 แสนบาท 3.0%

เนื่องจากการฝากเงินบัญชีออมทรัพย์พิเศษ จะไม่เสียภาษี ทำให้ผลตอบแทนที่ได้จะสูงกว่าการฝากเงินธนาคารหรือซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินที่ต้องหักภาษี 15% ครับ

น่าสนใจนะครับคนนอกก็สมัครเป็นสมาชิกสมทบได้ครับ เพียงเป็นผู้ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลโดยบริจาคเงินให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ

ที่มา:   http://www.policehospital-coop.com/

Advertisements
%d bloggers like this: